ریش سفیدان و گردانندگان هیئت

با عرض سلام و خسته نباشیدبه تمامی شرکت کنندگان در مراسم عزاداری هیئت

بدینوسیله از بزرگان و ریش سفیدان هیئت تشکر و تقدیر می گردد که به عنوان نمونه

حاج آقایان : حسن عباسی و پرویز فرجزاده و حقی و عبدالله امامی و حسین نائمی و ...

گردانندگان مراسم : حاج آقاعلی نصیری و برادران عباسزاده و حسن کدحسینی و حسن مروری و سعید عادلی و اصغر عادلی و امیر عباسی و ...

/ 0 نظر / 10 بازدید