سابقه

با سلام

هیئت مرازادی های مقیم مرکز سالیانی است که تشکیل شده با زحمات برادران مرازادی مقیم مرکز همشه در مناسبات مختلف برنامه های متنوعی دارد که این برنامه ها در دهه اول محرم نمود بیشتری دارد که اکثر مرازادی ها از نقاط دور و نزدیک در محل هیئت گردهم آمده و بر مظلومیت سالار شهیدان اقامه مجلس عزا می نمایند که در طول دهه از تمامی برادران شرکت کننده بصورت نذری پذیرایی بعمل می آید.

/ 0 نظر / 11 بازدید